Healing

Det finns obegränsade sätt att ge och få healing på. Lika många sätt som det finns utövare. Några tekniker är mer strukturerade än andra. Healing, som betyder läkning, har utövats i årtusenden inom alla kulturer. En healing kan vara så mycket, allt från att sända kärlek, ljus och omtanke till att "operera" i människans energifält för att lindra och läka smärtor och sjukdomar. Även toner och ljud används för healing.
Att samtala eller bara lyssna, kan också vara healing.

Alla upplever healing helt olika. Den enes upplevelse är inte den andres lik. Nu för tiden är faktiskt healing en vetenskaplig beprövad metod för läkande, och många vittnar om helandets läkekraft. Man vet dock att handpåläggning frigör oxytocin och endorfiner som är starkt smärtstillande och har andra positiva psykologiska effekter, oavsett vad healern har för magiska krafter.

Syfte med healing:

-blockeringar av negativ energi kan frigöras
-man kan ta upp mer livsenergi i sitt energisystem
-vitalisera livskraften och balansera energierna i nervsystemet
-lindra akuta smärtor snabbt och effektivt
-alla former av läkning kan ske
-öka andlig personlig växt

Effekten kan vara:

- förbättring av hälsan
-högre stresstolerans 
-friskare kropp och själ
-mera energi
-bättre koncentrationsförmåga 
-mindre sömnbehov
-harmoni och balans

© Copyright 2015  VIS-ART