Intuition

Intuition betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.
Inom filosofin kan intuition betyda en ingivelse, en omedelbar, men livlig uppfattning, företrädesvis av det osinnliga. 

Intuition kan vara:

-att känna på sig ¨rätt¨ 
-magkänsla

Att uveckla sin intuition:

-tysta ditt sinne och lyssna inåt
-lita på din inre röst eller magkänsla
-lär dig att känna din röst och ingen annans
-ta stunder för dig själv och slappna av,  för att komma närmare dig själv

″Rätt insikt leder till rätt handling
Sokrates (ca 470-399 f Kr)

© Copyright 2015 VIS-ART