Tänkvärda ord

Vår djupaste rädsla
Är inte att vi är otillräckliga

Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla.
Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga.

Vi frågar oss:
Skulle jag vara lysande, fantastisk,
begåvad och förbluffande?

Egentligen - hur kan vi undgå att vara det?

Du är ett barn av Gud.

Världen är inte hjälpt av din småbarnslek.

Det ligger inget stort i att krympa,
så att andra människor i din närhet
skulle slippa känna sig osäkra.

Vi föddes att förverkliga
Guds härlighet inom oss.

Den finns inte bara i några av oss:

Den finns i alla.

Och när vi låter vårt eget ljus skina
ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

När vi gjort oss fria från vår egen rädsla.

Gör vår närvaro andra automatiskt fria.

-Nelson Mandela 1994-
 

© Copyright 2015 VIS-ART