Tarot

Man tror att tarotkorten kom till under 1400-talets första hälft i norra Italien. Först och främst så användes tarotkorten som vanliga spelkort men under 1700-talet började man att spå med korten, och så görs än idag. De är ett utmärkt redskap till att snabbt få de nycklar som behövs för att hitta de rätta vägarna till de svar du behöver.

Människor har i århundraden konsulterat de 78 särpräglade symbolkorten i tarotleken när de ville veta mer om sin egen eller andras framtid och möjligheter. Ändå är det inte vem som helst förunnat att kunna spå med de urgamla spåkorten.
Det krävs studier och träning under lång tid för att kunna sätta sig in i kortens symbolik.
Korten ska läggas upp enligt mycket bestämda regler . Dessutom är det av avgörande betydelse hur varje kort vänds och hur det ligger placerat i förhållande till de andra korten. Därför är det ofta så att den som önskar fråga om sin framtid söker upp en erfaren person som lägger korten och som då helst inte känner personen sedan tidigare. Dessa sätt att lägga korten varierar, allt ifrån tre kort till stora utlägg som det keltiska korset
Man kan först välja ett kort som representerar den som ska spås.
Med utgångspunkt från vad korten visar och deras inbördes placering läser man budskapen och är lyhörd för olika tendenser och möjligheter på grundval av den frågandes karaktär och bakgrund.
På grund av tarotkortens mångfaldiga och rika symbolik finns det lika många möjligheter att tolka deras budskap som det finns tolkare.
Meningen är att kortens symbolik snarare ska ge stöd åt tolkarens intuition och känsla, än att ge några definitiva svar.
Tarotkorten är indelade i två delar som kallas Major och Minor Arcana.
Major Arcana (Stora hemligheten) kallas också Ödes sviten och innehåller 22 kort med stark symbolik. Man kan se det som att Major Arcana representerar människosjälens utveckling från ett nyfött och omoget stadium till en fullt utvecklad, mogen och ansvarsfull personlighet.
Minor Arcana (Lilla hemligheten) innehåller 56 kort och liknar våra vanliga spelkort med skillnad att det finns ett extra klätt kort.
De 56 korten i Minor Arcana motsvarar de vanliga spelkorten och där det ingår numrerade kort från ett till tio, samt fyra olika klädda kort.
De fyra färgerna eller elementen i tarot kallas emellertid Svärd - Stavar - Bägare - Mynt och har sin stora betydelse i form av sina element: luft - eld -vatten - jord.
Förutom detta ger även kortens siffervärde olika tolkningsmöjligheter.
Tarot korten är en mångfald av nycklar och vägar till att förstå........

En del av Major Arcana (stora hemligheten)

© Copyright 2015 VIS-ART