VIS-ART

Visionary - inspirative - spiritual - art

Tre olika namn på samma process, men genom olika medvetandetillstånd.
Vi förenar dessa tre tillstånd till en multikreativ process och öppnar upp ytterligare en nivå i vårt skapande.

VIS-ART bygger på sju andliga principer som öppnar upp Antahkaranan (kanalen/regnbågsbron) och tar ditt skapande till nästa nivå. Grundkursen är uppdelad på tre block där vi jobbar oss igenom principerna med hjälp av meditationer, olika tekniker, konstnärliga verktyg och material.

Du behöver inte ha målat tidigare, men ha ett öppet sinne. VIS-ART är mycket mer än bara målning. Det är ett själsligt och andligt uppvaknande på olika nivåer. I den takt som passar Dig.

Bli den Du är ämnad att vara 

Måla bortom förnuft, tanke och handling.

Har du drömt om att få släppa själen fri. Att bli ett med universums Skapare? Har du känt ibland att du har en kanal, en förmåga som är bortom det som förnuftet kan förklara? Har du känt att du har mycket mer inom dig än det du  ger uttryck för? Har du känt en dragning till färger, former och skapande? Vågar du utmana dig själv och se vad du bär på? Oavsett om du har målat innan eller aldrig hållit i en pensel , så kommer du att upptäcka en ny värld genom färgernas magi  och de andliga och kreativa principerna som härmed offentliggörs och kan användas i alla sammanhang. Det viktigaste är att du har ett öppet sinne och vet inom Dig att tiden är inne Nu.