År 1995

I kvartsgruvan i Ambjörnarp. Carl Johan Calleman har omnämnt det i en av sina böcker
När den tiden begav sig var vi några som kände oss kallade att jobba med jordens energier på många plan och i olika dimensioner. Vi drog landet runt för vårt inre kall, men snart visade det sig att det mesta skulle utspela sig i kvartsgruvan i Ambjörnarp. Många ceremonier har vi haft, med kallade människor från både när och fjärran för att deltaga i dessa energitransformationer för människor och jordens utveckling. Alltid med direktioner från högre ort. 
Efter *7 Kristusenergier* som manifesterats för ett högre medvetande, började inskolningen i *Skolan för kosmiskt medvetande* som har pågått fram tills nu (20 år m.a.o) Kosmiskt medvetande är det nya medvetandetillståndet som håller på att utvecklas för 5:te dimensionen. Kosmiskt medvetande är en förlängning och förhöjning av det transcendentala medvetande som praktiserats flitigt av vissa andliga grupper och enskilda individer. Så här beskriver Martinus kosmiskt medvetande i korthet. Det enda sättet att nå kosmiskt medvetande är att praktisera det. *Skolan för kosmiskt medvetande*, i Alice Baileys anda, vilkas verktyg har öppnats för vårt medvetande och som vi nu har fått direktiv att starta upp VIS-ART med. Troligtvis för att jag, Gunita, älskar att måla och har målat med Kurt Källmans Vedic art, som inte har några likheter med VIS-ART förutom att man målar. Jag vill ändå omnämna Kurt här, för jag visste i ett tidigt skede att målningen hörde ihop med *skolan* på något sätt, men bara inte hur, då! Nu vet jag. Det tog ytterligar några år innan den vetskapen manifesterades. Hade inte Kurt fått mig att känna sådan kärlek till målningen, så hade troligen inte VIS-ART kommit till, för min vapendragare och kosmiska syster gillar inte alls att måla. Skolan är egentligen en ren meditationsskola för att öppna upp sin Antahkarana, Ida, Pingala och Sushumna. Inte konstigt att yogan har blivit så 'inne' då tiden för detta är just - inne.
Många är däremot inte redo ännu, för att enbart ägna sitt andliga uppvaknande åt att gå in i djupa meditationer. 
VIS-ART är ett enkelt sätt att nå dessa djup, beroende på hur långt man själv väljer att gå. VIS-ART är ett verktyg för att bygga din Antahkarana/kanal ännu mer och höja ditt medvetande för att bli ett klarare och renare ljus, för att kunna vara en kanal för de olika dimensionerna, helt å hållet utifrån din egen bas och utan krav på prestation. 
Energi som är tillgänglig för alla... Enkelhet... Välkoma att inspireras och inspirera!

Britt-Marie & Gunita